leer-werk academie
Voor werkgevers

Wij adviseren bedrijven over hoe zij maatschappelijk verantwoord kunnen ondernemen. Hoe om te gaan met de verplichtingen bij aanbestedingen zoals SROI (de 5%-regeling)
Daarnaast kan de Leer-Werk Academie opgeleide en gemotiveerde kandidaten bieden voor diverse functies. De kandidaten zijn voorbereid op zelfstandig werknemersschap. Kandidaten zijn veelal werlzoekenden uit diverse regelingen of ex-gedetineerden. Proefplaatsingen en detacheringen behoren tot de mogelijkheden.

Wij bieden u:

  • Goed gemotiveerde kandidaten die direct aan de slag kunnen
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
  • Geen persoonlijke belemmeringen
  • Goedkopere arbeidskrachten ( Loonkostensubsidie en/of Wet Vermindering Afdracht))
  • Nazorg bij plaatsing 
  • Payrolling behoort tot de mogelijkheden
Diverse bijdrage in de loonkosten mogelijk!

Via onderstaande links vindt u als werkgever de mogelijke voordelen van het in dienstnemen van mensen met een uitkering: