leer-werk academie
Ondersteuning

De Leer-Werk Academie ontwikkelt reintegratieprojecten voor gemeenten. Daarbij wordt vaak een beroep gedaan op knowhow die ofwel binnen de gemeente zelf aanwezig is of die we via onze partners kunnen gebruiken:  Voor dat laatste heeft de Leer-Werk Academie samenwerkingsverbanden met:

  • Psychologische adviesbureaus
  • Maatschappelijk werk
  • Schuldhulpverlening
  • Medische keuringen en keuringen fysieke klachten
  • Arbeidsrechtelijke zaken
  • Jobcoaching
  • Taalondersteuning
  • Terugkeeractiviteiten

Wij hebben met onze partners dienstverleningsafspraken over snelle inzet met lage tarieven. Ook na plaatsing kunt u via de werkgever gebruik maken van deze partners.