leer-werk academie
Welkom bij de Leer-Werk AcademieLeren is leven!

De Leer-Werk Academie (LWA) is een landelijke organisatie die gemeenten en uitkeringsinstanties adviseert over de beste manier van werkgeversbenadering en reintegreren op de werkplek. 
We zijn professionele arbeidsmarktmakelaars.
Onze instrumenten en concepten werken en zijn beproefd!
Wij zorgen voor grote betrokkenheid van werkgevers bij de reintegratie en verzorgen faciliteiten voor de ondernemers om te gaan werken met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Wat doen wij?

1.   Projecten voor gemeenten
Gemeenten ondersteunen met het bereiken van een optimale uitstroom van uitkeringsgerechtigden. Projecten op het gebied van:
- Werkgeversdienstverlening (SEP,  WGSP, Flexpool)
- Reintegratie samen met SW (Jobhouse)
- Social-Return on Investment (5% regeling)
- Terugkeeractiviteiten
- Intake digitaal
- Werkgeversservicepunten inrichten.

2.   Tweesporenbeleid gedetineerden met Zebra bv 
Werken aan het leren van een vak én werken aan zelfstandigheid voor gedetineerden in samenwerking met Zebra bv. 
De Leer-Werk Academie biedt daarbij een uitgebreide intake op diverse levensgebieden met daarna een richtinggevend advies. We starten graag met een compleet beeld van onze kandidaat.

 1. Vakgericht: De Leer-Werk Academie kan leer-werktrajecten organiseren en stageplaatsen realiseren.
 2. Zelfstandigheid: De Leer-Werk Academie geeft volledige persoonlijke ondersteuning. Denk hierbij aan:
   
 • Persoonlijke begeleiding
 • Schuldhulpverlening
 • Maatschappelijke begeleiding
 • Huisvestingsproblemen
 • Taalondersteuning
 • Psychologische ondersteuning
 • Reclasseringsondersteuning 
Bovenstaande ondersteuning is maatwerk en optioneel. Die worden bij de intake al besproken.